Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Kemaskini Pada: 22 Ogos 2017
Versi 8.0.2c
online visitor Pelawat Di Talian 50
total visitor Jumlah Pelawat 177,775MAJLIS DAERAH MARUDI

PETI SURAT 374,

98058 BARAM,

SARAWAK.

 

NO.TEL   : 085-755755

NO.FAKS : 085-755336

EMAIL : marudidc@sarawak.gov.my

 

WAKTU PERKHIDMATAN :

08:00 PAGI - 05:00 PETANG

(ISNIN - JUMAAT)

PIAGAM PELANGGANPIAGAM PELANGGAN

Piagam Pelanggan Pihak Berkuasa Tempatan

 

 • Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

 • Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

 • Pelan Bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.

 • "Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.

 • Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.

 • Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis.

 • Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan.

 • Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang.

 • Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.

 • Bil Cukai Taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun.

 • Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.

 • Sekurang-kurangnya sembilan puluh lima peratus (95%) pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya empat puluh dua (42) jam setahun.

 • Melaksanakan Program Pembangunan Komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa.

 • Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa.